Shogun Vinh – Voucher 100K

SỐ LƯỢNG MÃ CÓ HẠN
LẤY NHANH DÙNG NHANH KẺO HẾT!
Ngày
Giờ
Phút
Giây
Điều kiện áp dụng
  • Voucher áp dụng với hóa đơn 500.000đ (sau VAT) trở lên.

  • Được áp dụng cộng dồn. (Hóa đơn trên 1.000.000đ được áp dụng 2 voucher, trên 1.500.000đ được áp dụng 3 voucher)

  • Không áp dụng ngày 08/03/2020.

  • Không quy đổi thành tiền hay vật phẩm khác.

  • Khách hàng được tích điểm nâng hạng thẻ, không được tích tiền và không được trừ tiền trong ví G – People.

  • Không áp dụng song song với các chương trình khuyến mãi khác.

  • Hạn sử dụng: 15.03.2020.

  • Nhà hàng áp dụng: Shogun Vinh.

Shogun Vinh Voucher 100k

SỐ LƯỢNG MÃ CÓ HẠN
LẤY NHANH DÙNG NHANH KẺO HẾT!
Ngày
Giờ
Phút
Giây

Điều kiện áp dụng:

 • Voucher áp dụng với hóa đơn 500.000đ (sau VAT) trở lên.

 • Được áp dụng cộng dồn. (Hóa đơn trên 1.000.000đ được áp dụng 2 voucher, trên 1.500.000đ được áp dụng 3 voucher)

 • Không áp dụng ngày 08/03/2020.

 • Không quy đổi thành tiền hay vật phẩm khác.

 • Khách hàng được tích điểm nâng hạng thẻ, không được tích tiền và không được trừ tiền trong ví G – People.

 • Không áp dụng song song với các chương trình khuyến mãi khác.

 • Hạn sử dụng: 15.03.2020.

 • Nhà hàng áp dụng: Shogun Vinh.